TẦM NHÌN, SỨ MÊNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trở thành công ty số 1 về đồng phục tại Việt Nam Mang đến cho khách hàng những bộ đồng phục đẹp, chất lượng với chi phí hợp lý, đúng thời gian để khách hàng yên tâm dành 100% cho những công việc hiện tại.

NÓI LÀ LÀM – Thực hiện lời hứa với khách hàng với đối tác và với các thành viên bằng mọi cách có thể

TẦM NHÌN

Trở thành công ty số 1 về đồng phục tại Việt Nam trong các tiêu chí:

 • Độ hài lòng của khách hàng
 • Chế độ cho nhân viên
 • Doanh thu
 • Đóng thuế cho lợi ích quốc gia

SỨ MỆNH

Tạo ra và trao đi lợi ích tối đa cho khách hàng, nhân viên, cổ đông và xã hội

 • Vì khách hàng: Mang đến cho khách hàng những bộ đồng phục ĐÚNG GIÁ – ĐÚNG HẸN – ĐÚNG CHẤT LƯỢNG để khách hàng yên tâm dành 100% cho những công việc hiện tại
 • Vì nhân viên: Tạo ra môi trường lao động hạnh phúc, giúp phát triển cá nhân, thăng tiến và thu nhập cao cho mọi người
 • Vì tổng công ty QUỐC HÙNG ANH: Cùng thực hiện và hoàn thành tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi cho tổng công ty. Góp phần xây dựng thương hiệu và là nguồn thu cao và ổn định cho tổng công ty.
 • Vì xã hội: Có ích cho xã hội, tạo nhiều việc làm, giữ gìn môi trường và tạo một tiểu môi trường hạnh phúc góp phần phát triển xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • NÓI LÀ LÀM – Thực hiện lời hứa với khách hàng với đối tác và với các thành viên bằng mọi cách có thể
 • Đặt tình người làm đầu trong mọi việc
 • Luôn luôn phát triển